FC Helsingør – Helsingborgs IF
Lørdag den 10. februar 2024 kl. 14:00
Helsingør Stadion.

Helsingør – Helsingborg

Pressmeddelande – Öresundspokalen blir av på lördag!

Sedan Supporterklubben Kärnan fick beskedet i söndags att Öresundspokalen inte blir av har vi försökt gå till botten med varför, och försökt hitta en lösning, tillsammans med samtliga parter. Det har vi nu gjort. Med omedelbar verkan tar Kärnan över ansvaret för pokalen från styrgruppen för Öresundspokalen. Vi kommer också sköta stora delar av marknadsföringen runt eventet.

Kärnan tar över ägandet av pokalen och dess olika kanaler online i sociala medier. Vi vill tacka Styrgruppen för Öresundspokalen för ett smidigt övertagande, och tackar för att vi fick ansvaret. Vi har fått detta ansvar helt utan krav på motprestation. Vi vill också tacka övriga intressenter, främst klubbarna och städerna för att ha jobbat lösningsorienterat.  

Helsingborg och Helsingör är två speciella städer. Åtskilda av ett 4km brett sund har ändå utbytet alltid varit stort mellan städerna. Vi delar historia, och vi delar kultur. Även om det finns en landsgräns rent praktiskt känner få i städerna att vi är särskilt åtskilda. Att Öresundspokalen har etablerats igen är ett jättebra sätt att bevara, och poängtera den samhörighet som råder mellan städerna.

Vi kommer att verka för att Öresundspokalen agerar som en samlande kraft i att föra städerna än närmre varandra, med en början på lördag. Då delas Öresundspokalen för första gången ut i Kärnans regi.

Utallande från den afgående styrgruppen for Øresunsdspokalen:

Det er med stor ære, at vi nu giver Øresundpokalen og ansvaret videre til Supporterklubben Kärnan, med en aftale om, at den altid må binde vores to søsterbyer sammen. 

Helsingør og Helsingborg.

Øresundspokalen er blevet større end nogen af os, et symbol på vores fælles historie. På tværs af vort lille stræde.

En kæmpe tak skal gå til alle de, som har været med til at skabe denne tradition. På begge sider af Øresund. I ved hvem i er.

En helt særlig tak, skal også gå, til de mange fans og supporterer, der har bakket op om idéen og konceptet fra starten.

Vi er sikre på, at Øresundspokalen nu er gode hænder, og at der er lagt grundstenen for en tradition, som overlever os alle.

 

 

 

Pressekontakt:

info@oresundspokalen.dk